Jamstvo

Sva roba koju prodaje SHOOOS pod standardnim je jamstvom od 24 mjeseca.

Ako je roba koju ste kupili neispravna ili nastanu znakovi oštećenja zbog pogreške u proizvodnji, javite nam. Ne zaboravite uključiti fotografije oštećenja.

E-mail: [email protected]

Ako želite podnesti zahtjev za jamstvo molimo, obratite se na adresu Miletičova 5 Bratislava, 82108, Bratislava, Slovačka, Europa i dostavite račun i ispunjen obrazac.

---- Obrazac zahtjeva: (.PDF) ------

Jamstvo

1. Zahtjev se mora podnesti bez nepotrebnog odgađanja čim se pojavi pogreška. Svako produljenje u daljnjem korištenju robe može dovesti do produbljivanja nedostataka i posljedičnog pogoršanja robe, što može biti razlog odbijanja pritužbe.

2. Jamstveni rok za robu je 24 mjeseca i počinje danom kupnje robe.

3. Jamstveni rok ne može se miješati s vijekom trajanja robe. Ovisno o intenzitetu i načinu korištenja i održavanja robe, mogu se pojaviti određene razlike vezano za vijek trajanja.

4. Ako kupac, nakon preuzimanja robe, utvrdi da roba nije u skladu s naručenim ili je neispravna, mora odmah obavijestiti prodavatelja e-mailom ili telefonom, najkasnije 5 dana nakon primitka robe.

5. Ako dođe do kvara na kupljenom predmetu, korisnik ima pravo tražiti naknadu za navedeni nedostatak.

6. Greške znače promjenu u karakteristikama robe uzrokovane korištenjem neodgovarajućeg ili loše kvalitete materijala, nepoštivanja tehnologije proizvodnje ili neodgovarajućeg dizajna.

7. Promjene u svojstvu robe koje su nastale tijekom jamstvenog roka kao posljedica trošenja, zlouporabe, neodgovornosti ili neodgovarajućeg održavanja prirodnih materijala od kojeg je roba proizvedena, nisu pokrivene jamstvenim rokom.

8. Smatra se da su pritužbe ispravno podnesene ako je navedena roba potpuna i ako nisu prekršena opća načela higijene. Kupac je dužan očistiti proizvodi predati ga, bez ikakvih oštećenja. Upravitelj trgovine https://www.shooos.hr/ ima pravo odbiti pritužbe koje nisu u skladu s općim načelima higijene (Uredba 91/1984 Coll. o mjerama protiv prenosivih bolesti).

9. Zahtjev se mora dostaviti bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije 30 dana nakon datuma podnošenja zahtjeva. Ovlašteni djelatnik se može, u opravdanim slučajevima, s klijentom dogovoriti  za produljenje navedenog roka.

10. Klijent podnosi pritužbu slanjem robe zajedno s popunjenim obrascem zahtjeva i kopijom računa (računa) na: Shooos sro., Miletičova 5 Bratislava, 82108, Bratislava, Slovačka.

© SHOOOS